Polityka ochrony danych osobowych

Wprowadzenie

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz szanuje prywatność swoich klientów i użytkowników. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych określa, jak firma przetwarza i chroni dane osobowe swoich klientów i użytkowników, oraz jakie prawa przysługują tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w Firmie Graw Net Michał Fliszkiewicz jest Graw Net Michał Fliszkiewicz z siedzibą w Chynowie,  Bracice Drwalewskie 25a, 05-651 Chynów ,NIP:5090009213, REGON: 140728807, dalej zwana Administratorem, adres e-mail: biuro@graw.net.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników w celu umożliwienia świadczenia usług, obsługi zamówień, obsługi reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym w celu informowania o nowych produktach i usługach firmy.

Rodzaje danych osobowych

 Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące zamówień i płatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników na podstawie przepisów prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez klienta lub użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przechowuje dane osobowe swoich klientów i użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych swoich klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prawa klientów i użytkowników

Klienci i użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje im również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki ochrony danych osobowych lub realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, tj. Graw Net Michał Fliszkiewicz z siedzibą w Chynowie, Barcice Drwalewskie 25 A, 05-651 Chynów, NIP 5090009213, dalej zwana Administratorem, adres e-mail: biuro@graw.net.pl.