Tabliczki znamionowe

Oferujemy tabliczki znamionowe wykonane z aluminium anodowanego, laminatów grawerskich oraz folii grawerskiej.  

Tabliczki z alumnium mogą mieć grubość 0,5mm; 0,8 mm; 1 mm. Tabliczki mogą mieć maksymalny wymiar 310mmx490mm. Tabliczki mogą mieć dowolne otwory i dowolny kształt, mogą również posiadać podkład klejący.

Jeżeli szukasz tabliczek które będą estetyczne i w przystępnej cenie to dobrze trafiłeś.

Zapraszam do współpracy. Michał Fliszkiewicz

 

Tabliczki znamionowe w pojazdach.

Wymóg posiadania tabliczki znamionowej reguluje Rozporządzenie Ministra infalstruktury z dnia 31.12.2013 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 0262).

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące tabliczki znamionowej:

-  Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku braku tabliczki znamionowej mają zastosowanie odrębne przepisy o tabliczce zastępczej.

- Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności:

1) nazwa producenta (marka);

2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;

3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu;

4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;

5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy;

6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu;

7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające;

8) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne - po lewej i maksymalne - po prawej stronie;

9) producent może podać dodatkowe dane, zamieszczając je poniżej lub obok, poza wyraźnie zaznaczonym prostokątem zawierającym jedynie dane przewidziane w pkt 1-8.

2. W przypadku motocykli i motorowerów obowiązuje podanie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, przy czym dane określone w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być umieszczone poza tabliczką znamionową.